Obchodní podmínky

Tento rok je pro nás výjimečný, slavíme 20 let od prvního uvaření povidel. Sledujte náš fejsbůk a zapojte se, budeme soutěžit :-) - na fejsbůku - Povidla a džemy - Miroslav Janča

Publikováno: 10.1.2018

Naši milí zákazníci a odběratelé, povidla z Nivnice jsou jenom jedny a to od Miroslava Janči. Objevilo se pár dotazů co se s našima povidlama stalo! – Bohužel „konkurence“ z Králova si vyrobila téměř stejné etikety jako my :-( nenaděláme s tím nic, ale když si přečtete složení povidel, hned budete vědět, která jsou naše. My nepřidáváme jablka, barviva ani aromata, prostě nic co má nahradit chuť trnek… - Ještě dodatek - my jedeme na kvalitu ne kvantitu. POVIDLA Z NIVNICE JSOU JENOM JEDNY ! :-)

Publikováno: 15.12.2017

Zasíláme i přes Zásilkovnu.cz a Zásilkovnu.sk -     Po České republice do 5kg

 • s dobírkú 75Kč
 • bez dobírky - 60Kč
do 10kg
 • s dobírkú 135 Kč
 • bez dobírky 120Kč
NA SLOVENSKO do 5kg
 • s dobírkú 110Kč
 • bez dobírky - 95Kč
do 10kg
 • s dobírkú 150Kč
 • bez dobírky 135Kč
       

Publikováno: 26.5.2017

náš stánek :) -

Publikováno: 14.5.2017

Obchodní podmínky - Obchodní podmínky Všeobecná ustanovení Provozovatel: Miroslav Janča, Brodská 525, Nivnice 687 51, Česká republika IČ: 46252771  Plátce DPH. KONTAKT - Mgr. Veronika Petlachová, mob.: 602 618 563 E-mail: jancova.v@gmail.compovidla@povidla.eu Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Prodávající (provozovatel eshopu) dodává zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka ve formuláři umístěném v eshopu, dále pak emailem a výjimečně i telefonicky.  Předmět smlouvy Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • s českými návody
Objednání zboží, uzavření smlouvy Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě, dle zadaných parametrů objednávky zákazníka. Stornovat objednávku zboží je možné do 24 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: povidla@povidla.eujancova.v@gmail.com.  Na těchto adresách je možné i dodatečně pozměnit objednávky.  Cena a placení Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné. (Balné se neúčtuje).  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Na zboží se již nevztahuje žádná sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.
 1. V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na účet prodávajícího.
 2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
 3. Dle domluvy lze platit i při převzetí zboží, případně dobírkou přepravci, dle podmínek z objednávky.
Dodací lhůta Snažíme se být co nejrychlejší, na balík můžete čekat max 4 pracovní dny, víkend se do toho nepočítá. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Doprava a poštovné Při objednávce uveďte do poznámky zvolenou možnost dopravy. Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla - viz objednávkový formulář. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Dodací list je součástí balíku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy V souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:
 • informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem.
 • vrácené zboží musí být zpět pro dávajícímu odesláno balíkem na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat.
 • zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury či dodacího listů i kopií.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 5ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Kupující nemůže takto odstoupit od smluv:
 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 3. které byly vytvořeny speciálně na objednávku kupujícího
  Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo není momentálně skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Záruka Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 12 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat emailem či telefonicky, případně poštou. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon,  atd.). Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření. Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to prohlášením jedním z možných výše uvedených způsobů - email, pošta, doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou. Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení. Prodávající nebude nadále údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat a poskytovat dále, zejm. třetím stranám např. pro statistické účely a dále k marketingovým účelům, tj. k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.  Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí - kupující - informaci o  právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti mi na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Závěrečná ustanovení Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb :-) Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup ke stránkám www.povidla.eu na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo inovace systému. Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby jednostranně měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně  dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. platné od 2,1,2011 , aktualizované 28,2,2017   Elektronická evidence tržeb http://www.etrzby.cz/cs/index  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. od 1.3. je tato povinnost dána zákonem, my jsme ale do balíčku vždy dávali a budeme s tím pokračovat i nadále - pro fyzické subjekty - zjednodušený daňový doklad - paragon, pro zákazníky s IČ - dodací list a fakturu, tu dle domluvy co nejdříve elektronicky. ................................................................................................................................................................................................................................................. Poznámka pod čarou............................................................................................................................................................................................................... Pro náš "eshop" se nic nemění, jelikož nebereme hotovost, ale přijímáme platby prostřednictvím třetí osoby - dopravce = dobírka a nebo převodem z účtu na účet, kde je prostředníkem banka tj.- zjednodušeně vysvětleno a odkaz na úplné znění zákona najdete výše. EET je pro nás jen komplikací a ztěžováním a zdržováním od toho co děláme už desítky let, poctivě a rádi. Nikoho neokrádáme a tento náš přivýdělek je brán jako vedlejší, jsme malá rodinná firma a nemáme žádné zaměstnance ani miliónové obraty..tož tak..přejeme krásný den všem dobrým lidem! :-)

Publikováno: 1.3.2017