Obchodní podmínky včetně Smlouvy o zpracování osobních údajů (aktualizace GDPR)

Hlásíme vyprodaná hrušková povidla ve všech baleních, 1kg, 0,5kg i sklo 250gr. -

Publikováno: 13.5.2019

Balíčky zasíláme stále :-) Zásilkovna nejlevnější varianta a pak přes Zaslat.cz – vybíráme vždy nejlevnější dopravu dle parametrů balíčku :-) -

Publikováno: 14.3.2019

pozor – nově – černý rybíz – džem zařazujeme natrvalo namísto džemu ostružinového, koupíte už na všech akcích, je skvělý do lineckého!!! :-) - ostružinový džem je v doprodeji..

Publikováno: 27.11.2018

My a GDPR od 25.5.2018 - V návaznosti na GDPR upravujeme Obchodní podmínky tak, aby byly v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Součástí změněných OP je rovněž Smlouva o zpracování osobních údajů. Souhlasem s našimi obchodními podmínkami přistupujete také k této smlouvě a není tedy třeba ji samostatně podepisovat v listinné podobě. Jsme zpracovatelem Vašich osobních údajů: VAŠE ÚDAJE JSOU VYUŽITY VÝHRADNĚ ZA ÚČELEM ZASLÁNÍ A DORUČENÍ ZÁSILKY (DPD, ZÁSILKOVNA, VÝJIMEČNĚ ČESKÁ POŠTA) S VAŠIMI OSOBNÍMI DATY NIJAK NENAKLÁDÁME, JSOU U NÁS JAKO V TREZORU... PROSTĚ JAKO DOTEĎ, Z NAŠÍ STRANY SE NIC NEMĚNÍ. A Vaše údaje spravujeme za účelem zaslání balíčku a vyplnění daňového dokladu. Toť vše.  Úplné znění zde: SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR Tímto sdělujeme, že vaše údaje zpracováváme a chráníme podle těchto zásad o zpracování osobních údajů.

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Kdo je správce? Správce je Miroslav Janča, IČO 71712453, se sídlem v obci Nivnice zapsaný u Městského úřadu Uherský Brod a provozuje webové stránky: www.povidla.eu. Osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Kontaktní údaje Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 602 618 563, Mgr. Veronika Petlachová, nebo pevná linka na provozovnu 572 694 051  nebo na e-mail: povidla@povidla.eu. Prohlašujeme Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, • budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR Rozsah osobních údajů a účely zpracování Zpracovávám osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): • poskytování služeb, plnění smlouvy = vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do e-shopu, dodání zboží atp.), identifikační údaje - jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, fakturační a dodací adresa společnosti, kontaktní údaje, zejména email a tel. číslo, zaevidované platby včetně čísla účtů a údaje o reklamacích, • vedení účetnictví Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Cookies Nevyužíváme a neděláme žádné marketingové kampaně, ani nezasíláme žádná obchodní sdělení. Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Předání osobních údajů třetím osobám K vašim osobním údajům mají přístup pouze spolupracovníci - Mgr. Veronika Petlachová. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Microsoft a Google,
Vaše osobní údaje mohou být částečně čitelné také pro externí správce našich programů, které využíváme k účtování a pro zpracování vašich objednávek. Vaše osobní údaje však tito externí dodavatelé nezpracovávají. Jde o tyto:
 • účetní firma Ladislava Michalcová, Uherský Brod
 • účetní systém MRP - Informatics s.r.o., P.O.Box 35, 763 15 Slušovice
 • přepravní služba Zásilkovna.cz
 • přepravní služba DPD
 • přepravní služba Česká pošta, s.p.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
 1. 1, Finanční úřad v Uherském Brodě
 2. 2, další veřejnoprávní instituce, kterými můžeme být v budoucnu osloveni k plnění právních povinností
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Předávání dat mimo Evropskou unii Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: povidla@povidla.eu. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Právo na přenositelnost Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abysme s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Mlčenlivost Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

Publikováno: 20.5.2018

Naši milí zákazníci a odběratelé, povidla z Nivnice jsou jenom jedny a to od Miroslava Janči. Objevilo se pár dotazů co se s našima povidlama stalo! – Bohužel „konkurence“ z Králova si vyrobila téměř stejné etikety jako my :-( nenaděláme s tím nic, ale když si přečtete složení povidel, hned budete vědět, která jsou naše. My nepřidáváme jablka, barviva ani aromata, prostě nic co má nahradit chuť trnek… - Ještě dodatek - my jedeme na kvalitu ne kvantitu. POVIDLA Z NIVNICE JSOU JENOM JEDNY ! :-)

Publikováno: 15.12.2017

Zasíláme i přes Zásilkovnu.cz a Zásilkovnu.sk -     Po České republice do 5kg

 • s dobírkú 75Kč
 • bez dobírky - 60Kč
do 10kg
 • s dobírkú 135 Kč
 • bez dobírky 120Kč
NA SLOVENSKO do 5kg
 • s dobírkú 110Kč
 • bez dobírky - 95Kč
do 10kg
 • s dobírkú 150Kč
 • bez dobírky 135Kč
       

Publikováno: 26.5.2017

náš stánek :) -

Publikováno: 14.5.2017

Obchodní podmínky /aktualizace kvůli GDPR/ - Obchodní podmínky Všeobecná ustanovení Provozovatel: Miroslav Janča, Brodská 525, Nivnice 687 51, Česká republika IČ: 46252771  Plátce DPH. KONTAKT - Mgr. Veronika Petlachová, mob.: 602 618 563 E-mail: jancova.v@gmail.compovidla@povidla.eu Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Prodávající (provozovatel eshopu) dodává zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka ve formuláři umístěném v eshopu, dále pak emailem a výjimečně i telefonicky.  Předmět smlouvy Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • s českými návody
Objednání zboží, uzavření smlouvy Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě, dle zadaných parametrů objednávky zákazníka. Stornovat objednávku zboží je možné do 24 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: povidla@povidla.eujancova.v@gmail.com.  Na těchto adresách je možné i dodatečně pozměnit objednávky.  Cena a placení Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné. (Balné se neúčtuje).  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Na zboží se již nevztahuje žádná sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.
 1. V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na účet prodávajícího.
 2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
 3. Dle domluvy lze platit i při převzetí zboží, případně dobírkou přepravci, dle podmínek z objednávky.
Dodací lhůta Snažíme se být co nejrychlejší, na balík můžete čekat max 4 pracovní dny, víkend se do toho nepočítá. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Doprava a poštovné Při objednávce uveďte do poznámky zvolenou možnost dopravy. Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla - viz objednávkový formulář. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Dodací list je součástí balíku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy V souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:
 • informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem.
 • vrácené zboží musí být zpět pro dávajícímu odesláno balíkem na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat.
 • zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury či dodacího listů i kopií.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 5ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Kupující nemůže takto odstoupit od smluv:
 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 3. které byly vytvořeny speciálně na objednávku kupujícího
  Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo není momentálně skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Záruka Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 12 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat emailem či telefonicky, případně poštou. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon,  atd.). Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření. Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to prohlášením jedním z možných výše uvedených způsobů - email, pošta, doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou. Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení. Prodávající nebude nadále údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat a poskytovat dále, zejm. třetím stranám např. pro statistické účely a dále k marketingovým účelům, tj. k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.  Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí - kupující - informaci o  právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti mi na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodatek GDPR. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Předmět a účel smlouvy 1.1. Odesílatel (Miroslav Janča) a Zákazník, na základě smluvního vztahu, jehož je tato smlouva přílohou, spolupracují v oblasti objednání a zaslání zboží, včetně provedení dalších úkonů s přepravou souvisejících. V rámci této spolupráce dochází k předání osobních údajů zákazníků, kdy účel jejich zpracování slouží výhradně za účelem obstarání doručení zboží, dle předchozí objednávky, na základě tel. či eshopu. 2. Zpracování osobních údajů 2.1. Zpracování osobních údajuů v rozsahu • jméno a příjmení; • kontaktní údaje o adresa o e-mailová adresa; o telefonní číslo; • informace o identifikaci zásilky v nezbytném rozsahu  2.2. Odesílatel nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů. 2.3 Odesílatel data zpracuje pouze za účelem zaslání zboží.  3. Práva a povinnosti smluvních stran 3.1. Odesílatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež mají zamezit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Odesílatel se zavazuje zejména: a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze odesílateli; b) používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen odesílatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě; c) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech; d) neumožnit přístup k údajům třetím osobám e) dodržovat mlčenlivost ohledně údajů. 3.2. Odesílatel se zavazuje taktéž: a) zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným touto Smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu; c) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům; d) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlasu zákazníka. 3.3. Odesílatel se zavazuje na výzvu zákazníka opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu bez zbytečného odkladu od takové výzvy.  3.4. Zákazník souhlasí s tím, že odesílatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele (přepravce) bez dodatečného výslovného konkrétního povolení zákazníka (dále jen „Podzpracovatel“). Všichni Podzpracovatelé zpracovávají Osobní údaje Příjemců pouze v minimálním rozsahu, který je nezbytný pro naplnění smlouvy – tedy obstarání a poskytnutí služby, tzn. zaslání zboží. Pokud je to možné, pracují Podzpracovatelé místo Osobních údajů pouze s pseudonymizovanými osobními údaji sloužící k identifikaci Příjemce, jako je např. přidělené číslo Zásilky. Má-li Zásilka Místo doručení mimo území EU, souhlasí Odesílatel s předáním Osobních údajů Podzpracovateli se sídlem mimo území EU. Zpracovatel momentálně využívá následující Podzpracovatele, správci v čl. 10.1 Podmínek; a) společnost Zásilkovna.cz; b) DPD; c) Česká pošta, s.p. Odesílatel informuje zákazníka o podzpracovateli, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a poskytne tak zákazníkovi možnost vyslovit vůči přijetí těchto Podzpracovatelů námitky. Nevyjádří-li zákazník své námitky vůči Podzpracovatelům, je odesílatel oprávněn Podzpracovatele zpracováním osobních údajů pověřit. Námitky je zákazník oprávněn vyjádřit jen do předání zboží k obstarání přepravy odesílateli a vyjádření námitek dle předchozí věty má stejné účinky jako odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka ve vztahu ke konkrétní objednávce, které se námitky vůči Podzpracovatelům týkají. Pokud odesílatel zapojí Podzpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Podzpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu Příloha č. 5 Obchodních podmínek Zásilkovna s.r.o. Smlouva o zpracování osobních údajů 4 osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě a v Nařízení. Neplní-li uvedený Podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá zákazníkovi za plnění povinností dotčeného Podzpracovatele odesílatel. 3.8. Odesílatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo Nařízením týkající se osobních údajů. 3.9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány. 4. Mlčenlivost 4.1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit. Odesílatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost odesílatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Odesílatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu. 5. Odpovědnost 5.1. Poruší-li odesílatel jeho povinnosti založené Smlouvou nebo Nařízením, odpovídá za veškerou škodu jím zaviněnou. Odesílatel odpovídá i za škodu způsobenou porušením této Smlouvy zaměstnanci odesílatele. 6. Trvání Smlouvy 6.1. Tato Smlouva je účinná po dobu účinnosti smlouvy, jejíž je tato Smlouva přílohou. 6.2. V případě jakéhokoliv ukončení této Smlouvy či ukončení zpracování Osobních údajů je odesílatel povinen provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy. 6.3. Odesílatel bere na vědomí, že je oprávněn si dané Osobní údaje zákazníků uchovávat po dobu 3 let od jejich vložení do Informačního systému za účelem obrany jeho práv a povinností. Takové uchování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování má zákazník dle čl. 21 Nařízení vznést námitku na kontaktní adresu povidla@povidla.eu. Závěrečná ustanovení Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb :-) Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup ke stránkám www.povidla.eu na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo inovace systému. Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby jednostranně měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně  dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. platné od 2,1,2011 , aktualizované 20.5.2018   Elektronická evidence tržeb nespadáme pod tuto povinnost - jsme výrobci, ne překupníci. http://www.etrzby.cz/cs/index od 1.3. je tato povinnost dána zákonem, my jsme ale do balíčku vždy dávali a budeme s tím pokračovat i nadále - pro fyzické subjekty - zjednodušený daňový doklad - paragon, nebo DL včetně faktury, pro zákazníky s IČ - dodací list a fakturu, tu dle domluvy co nejdříve i elektronicky. ................................................................................................................................................................................................................................................. Poznámka pod čarou............................................................................................................................................................................................................... Pro náš "eshop" se nic nemění, jelikož nebereme hotovost, ale přijímáme platby prostřednictvím třetí osoby - dopravce = dobírka a nebo převodem z účtu na účet, kde je prostředníkem banka tj.- zjednodušeně vysvětleno a odkaz na úplné znění zákona najdete výše. EET je podle nás jen komplikací a ztěžováním a zdržováním od toho co dělají aktivní a pracovití lidé, schopní se sami uživit. Nikoho neokrádáme a tento náš přivýdělek je brán jako vedlejší, jsme malá rodinná firma a nemáme žádné zaměstnance ani miliónové obraty..tož tak..přejeme krásný den všem dobrým lidem! :-)

Publikováno: 1.3.2017